Archiv » Archiv 06

Konference "Vlastníci lesa a ochrana přírody"

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně pořádá dne 26. října 2006 od 9.00 hod. na Školním lesním podniku Křtiny - zámek konferenci na téma "Vlastníci lesa a ochrana přírody".


Novela a připravovaná nová vyhláška MF

A. Novela vyhlášky
Od 1.1.2007 by měla nabýt účinnosti novela vyhlášky MF č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb.

 


Ekologická újma - návrh zákona

V současné době probíhá vyhodnocení připomínek k návrhu zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů.

V definici pojmů v § 2 je uvedeno, co se pod pojmem "ekologická újma" rozumí. V příloze č. 4 k zákonu je v bodě 3.3 stručná zmínka o možnosti fiančního ohodnocení doplňkových a vyrovnávacích nápravných opatření.


Novela zákona o znalcích

Ve Sbírce zákonů částka 99 ze dne 30.6.2006 byl zveřejněn zákon č. 322/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156