Archiv » Archiv 07

Návrh vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb.

Ministerstvo financí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb. Komora soudních znalců ČR obdržela dopis od MF včetně uvedení termínu pro podání případných připomínek.


Pozvánka na seminář

Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, katedra hospodářské úpravy lesů pořádá dne 30. října 2007 v Kostelci nad Černými lesy (zámek) seminář "Nové trendy v měření dendrometrických veličin".

Bližší informace se dozvíte z přiložené pozvánky (soubor pdf, 1 MB). Případní zájemci mohou použít tuto přihlášku.


Národní konference ČKOM 2007

Česká komora odhadců majetku (ČKOM) ve spolupráci s Institutem oceňování majetku při VŠE uskuteční ve dnech 21.-22. září 2007 v hotelu Jezerka u Sečské přehrady národní konferenci, na které zazní také přednáška Ing. Radka Zádrapy, PhD. k problematice tržního oceňování lesů.

 


Odpověď MF ČR na petici znalců

Ministerstvo financí ČR, odbor legislativy majetkových daní a poplatků, oddělení legislativy a metodiky oceňování majetku, reagovalo na podání petice znalců

 


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156