Archiv » Archiv 09

Bezplatná poradenská činnost pro vlastníky lesů v oblasti lesnické ekonomiky

Do konce roku 2009 mohou vlastníci, správci či nájemci lesa, resp. jejich odborní lesní hospodáři zasílat do VÚLHM Strnady dotazy k ekonomickým otázkám spojeným s obhospodařováním lesa.


Rekvalifikační kurz "Oceňování lesa, lesních pozemků a trvalých porostů 2010"

Centrum moderního vzdělávání (CMV) připravuje na začátek roku 2010 rekvalifikační kurz "Oceňování lesa


Národní konference České komory odhadců majetku (ČKOM)

Ve dnech 2. - 3. 10. 2009 se v hotelu Jezerka u Sečské přehrady uskuteční "Národní konference ČKOM".


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156