Archiv » Archiv 10

Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře

VÚLHM připravil na základě zadání MZe "Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku". Materiál má sloužit


Stanovisko ÚSI VUT v Brně k věcnému záměru zákona o znalcích

Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně zpracoval k věcnému záměru zákona o znalcích a tlumočnících,


Národní konference ČKOM

Česká komora odhadců majetku (ČKOM), profesní sdružení znalců a odhadců  organizuje ve dnech 1. - 2. října 2010


Novela oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. od 1.1.2010

Ve Sbírce zákonů v částce 146 rozeslané dne 23. prosince 2009 je zveřejněna vyhláška č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb.,


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156