Publikováno: 02. 07. 2015

Součástí programu ZNALEC je také vyhotovení přehledných charakteristik oceňovaného lesního majetku doplněného o grafické výstupy dřevinné a věkové struktury v prostředí MS Excel s možností volby sloupcového nebo koláčového typu grafu a jeho tisku pro zařazení mezi přílohy znaleckého posudku.