Publikováno: 21. 12. 2018

Každoroční novela oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), což se týká i lesnické části oceňovací vyhlášky, nebude letos vydána tak, aby její účinnost začala od 1.1.2019, ale její zveřejnění bude posunuto s předpokládaným datem účinnosti od března nebo dubna 2019.