Publikováno: 17. 05. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze, Instit oceňování majetku, v rámci svých dílčích specializačních kurzů a seminářů nabízí na 28. května 2018 zcela nový seminář věnovaný aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví, tedy těm, které musí znát i zkušený znalec slouholetou znaleckou praxí.

Konkrétní témata kurzu jsou následující:

- aktualizace zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, týkající se přestupků

- ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

- instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23.11.2017

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v souvislosti s prohlídkami znaleckých deníků

- GDPR - průvodce úpravou obecného nařízení EP a Rady 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (účinnost od 25. května 2018)

Přednášejícími bude Mgr. K. Pivoňková, Ph.D. a JUDr. M. Frýdek, Ph.D.

 

Více informací naleznete v pozvánce, která visí na hlavní stránce pod aktualitami http://iom.vse.cz