Publikováno: 02. 07. 2015

Při práci s programem ZNALEC má uživatel možnost komfortního pořizování dat doplněného řadou kontrol,

  • třídění podle zvolených kritérií,
  • přepínání mezi lesnickou nebo vlastnickou identifikací,
  • zadávání dřeviny volitelně kódem nebo zkratkou dřeviny,
  • definování vlastního vstupního formuláře pro urychlené pořizování dat, resp. pro změnu pořadí ručně vkládaných údajů,
  • import porostních dat LHP/LHO z datového formátu informačního standardu lesního hospodářství (např. z formátu FST, XML, což je obzvláště výhodné při ocenění velkých lesních majetků),
  • zobrazení přehledu účinnosti oceňovacích vyhlášek ve vazbě na jednotlivé verze programu,
  • exportu výsledků ocenění lesního majetku do textového souboru pro případné další úpravy tisku v prostředí MS-Word nebo exportu celého databázového soubor nebo jen jeho části do prostředí tabulkového procesoru MS-Excel k dalšímu uživatelskému využití atd.