Publikováno: 17. 05. 2018

Od 6. do 8. září 2018 v Telči připravila Právnická fakulta Masarykovy univerzity (PrF MU) v Brně konferenci pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví.

Program třídenní konference je vhodně rozložen tak, aby mohli účastníci absolvovat jak společná témata, tak i jednotlivé workshopy podle vlastního výběru.

Témata workshopů:

1. Možnosti a limity elektronických důkazů

2. Skutečnosti ovlivňující věrohodnost znaleckého posudku a jejich vliv na jeho důkazní hodnotu

3. Odškodnění pracovních úrazů

4. GDPR - dopady do znalecké praxe

5. Určení ceny služebnosti inženýrské sítě

6. Ocenění nemovité věci v režimu zákona o urychlení výstavby

7. Vztah soudce - znalec

8. Zdanění znalců na volné noze - jaké daňové povinnosti má znalec

9. Zkušenosti se zkoumáním porušování práv duševního vlastnictví, a to pomocí prostředků IT

10. Vybrané problémy znalce v oborech ICT

11. Znalečné

12. Znalci ve zdravotnictví

Bližší informace naleznete na webové stránce PrF MU týkající se kurzů pro veřejnost.