Publikováno: 29. 12. 2017

Ve Sbírce zákonů v částce 164 ze dne 21. prosince 2017 byla zveřejněna vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2018. Provedené změny se netýkají ocenění lesních pozemků a lesních porostů. K žádným změnám majícím vliv na výpočet ocenění lesa nedochází (pozn.: aktualizace oceňovací vyhlášky v lesnické části se předpokládá až od 1.1.2019).

V případě, že se znalecké oprávnění znalců se specializací na oceňování lesa vztahuje i na ocenění nelesních pozemků, je nutno věnovat pozornost také vyhlášce č. 403/2017 Sb., kterou se mění vyhláška  č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, jež byla zveřejněna ve Sbírce zákonů v částce 143 ze dne 4. prosince 2017 a jejíž účinnost je rovněž od 1.1.2018.