Publikováno: 07. 11. 2019

Ve Sbírce zákonů v částce 110 ze dne 9. října 2019 byl zveřejněn nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Nový zákon o znalcích č. 254/2019 Sb. si můžete stáhnout zde.

Spolu s ním ve Sbírce zákonů vyšel i zákon č. 255/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.