Publikováno: 02. 07. 2015

Před dokončením je další rozšířená verze programu ZNALEC spočívající v začlenění operativní sortimentace surového dříví a výpočtu tržeb z prodeje sortimentů surového dříví. Vypočtená sortimentace surového dříví může být vhodným podkladovým materiálem pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, ekonomické poradce, znalce apod., například pro:

  • ekonomické rozhodování vlastníků lesa před plánovanou těžbou lesního porostu,
  • znalce při stanovení hodnoty mýtní výtěže lesního porostu (po doplnění odpočtu těžebních nákladů) při zjišťování ceny obvyklé (v našem případě ceny výnosové blížící se tržní hodnotě), kterou nelze zjistit z cenového předpisu
  • plánování výnosové části hospodaření na lesním majetku,
  • stanovení příspěvku na úhradu (po doplnění o vynaložené těžební náklady na výrobu sortimentů surového dříví)

 

Uživatel programu má nově možnost vytváření vlastních sortimentačních a cenových modelů zadáním vlastních uživatelsky definovaných sortimentů, sortimentačních tabulek a ceníků surového dříví.

 

 

Výsledky získané z těchto sortimentačních výpočtů mohou představovat významný krok k postupnému vybudování ekonomické nadstavby nad lesními hospodářskými plány/osnovami.