Publikováno: 02. 07. 2015

Výsledky ocenění lesního majetku (lesního pozemku a lesního porostu) si před tiskem na tiskárnu může uživatel nejdříve zkontrolovat na obrazovce. Vlastní tiskový výstup lze uskutečnit z nabídky řady voleb jako je např. tisk lesního pozemku, lesního porostu nebo celkem, tisk podle druhu pozemku a parcelní identifikace nebo podle jednotek prostorového rozdělení lesa. Uspořádání údajů v tiskové sestavě je navrženo tak, aby ocenění lesního majetku bylo plně přezkoumatelné.