Publikováno: 02. 07. 2015

Program rovněž nabízí variantní možnost, jak se při ocenění více přiblížit ceně obvyklé (tržní hodnotě) především za situace, kdy není z tržního prostředí k dispozici dostatečný počet srovnatelných případů ocenění pro využití porovnávací metody, a sice začleněním výnosových modelů na bázi metody čisté současné hodnoty (ČSH) k ocenění lesních porostů. Kromě již existujícího prvního modelu budou uživatelům programu postupně nabízeny další.