Ekonomika

Sborník příspěvků z konference ve Křtinách

Dne 21. září 2016 se ve Křtinách konala odborná konference s názvem "Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa". Sborník přísvěvků


Konference k tržní realizaci mimoprodukčních funkcí lesa

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF Mendelovy univerzity v Brně a LČR, s.p. pořádají odbornou konferenci s názvem "Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa"

 


Výnosovost lesního majetku

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) organizovalo ve dnech 5.2.2015 (Kostelec n.Č.lesy) a 10.2.2015 (Křtiny u Brna) odbornou konferenci na téma "Hospodaření v obecních lesích


Způsoby sběru a vyhodnocování ekonomických dat v lesním hospodářství ve vybraných státech EU

 

Pod názvem tohoto příspěvku je třeba si představit založení a provozování datových sítí (pozn.: většinou se jedná o účetní datové sítě) za účelem sběru ekonomických dat u nestátních vlastníků lesa  (u soukromých a komunálních lesních majetků) v lesnicky vyspělých zemích EU.

 


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156