Ekonomika » Ekonomika různá

Způsoby sběru a vyhodnocování ekonomických dat v LH ve vybraných státech EU

 Do sekce Ekonomika, Lesní podnik byl umístěn článek s názvem "Způsoby sběru a vyhodnocování ekonomických dat v lesním hospodářství ve vybraných státech EU", který se zabývá velmi závažnou problematikou


Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur - zahraniční zkušenosti

Obsah monografie autorů Dudík,R. - Matějíček,J. - Šafařík,D. -Lišková,B. - Hádková,D. s názvem "Ekonomické souvislosti obhospodařování lesů bohatých struktur - zahraniční zkušenosti" je zaměřen na


Ekonomika a oceňování přírodních zdrojů

Přednáška na téma  "Oceňování přírodních zdrojů a lesa" je jedním ze studijních podkladů z ekonomiky lesního hospodářství pro posluchače lesnických fakult.


Produkce a funkce lesního hospodářství

Přednáška na téma "Produkce a funkce" je jedním ze studijních podkladů


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156