Ekonomika » Lesní podnik

Výnosovost lesního majetku

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) organizovalo ve dnech 5.2.2015 (Kostelec n.Č.lesy) a 10.2.2015 (Křtiny u Brna) odbornou konferenci na téma "Hospodaření v obecních lesích


Způsoby sběru a vyhodnocování ekonomických dat v lesním hospodářství ve vybraných státech EU

 

Pod názvem tohoto příspěvku je třeba si představit založení a provozování datových sítí (pozn.: většinou se jedná o účetní datové sítě) za účelem sběru ekonomických dat u nestátních vlastníků lesa  (u soukromých a komunálních lesních majetků) v lesnicky vyspělých zemích EU.

 


Stanovení výše nájmu z obecního lesa

V článku autorů KUPČÁK,V. - ŠAFAŘÍK,D., který byl publikovaný ve sborníku "Optimalizace právní formy hospodaření na obecním lesním majetku" z odborné konference na toto téma, jež uspořádal SVOL


Analýza ekonomiky lesních majetků

Článek o návrhu metodiky speciální finanční analýzy lesních podniků, která by měla přesněji a objektivněji stanovit kvalitu a úroveň řízení (managementu, správy)


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156