Oceňování lesa » Studijní materiály

Kurz oceňování lesa a znalecké minimum 2018-2020

Postgraduální 4-semestrální specializační kurz k naplnění odborných podmínek pro jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech se skládá z několika tématicky zaměřených výukových bloků.


Doporučená studijní literatura k oceňování lesa

Doporučenou studijní literaturu pro volitelný předmět Oceňování lesa představují skripta, další doporučená literatura a právní předpisy.


Skripta "Oceňování lesa"

Skripta autorů Matějíček, J. - Zádrapa, R.: OCEŇOVÁNÍ LESA v aktualizované podobě si zájemci mohou zdarma stáhnout

 


Úroková míra v lesnictví

Právě vyšla tiskem publikace "Úroková míra v lesnictví", která je příspěvkem k problematice řešení faktoru času v ekonomice lesního hospodářství, především při oceňování lesa.


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156