Právo

Novela oceňovací vyhlášky od 1.1.2017

Ve Sbírce zákonů, částce 180 ze dne 27. prosince, byla zveřejněná novela oceňovací vyhlášky, která se týká i oceňování lesa.


Novela oceňovací vyhlášky

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,


Režim vlastnictví a užívání rozhrad

Rozhradou je přirozený nebo umělý fyzicky existující předěl mezi sousedními pozemky. Rozhradu tvoří např. plot, zeď, ale i mez nebo strouha. Smyslem rozhrady je


Limity oprávnění jízdy na koni v lese

Pravidla jízdy jízdy na koni v lese nejsou právním předpisem podrobně stanovena. Z právní úpravy ochrany lesa, pozemních komunikací a technické normy


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156