Právo » Právo - články

Režim vlastnictví a užívání rozhrad

Rozhradou je přirozený nebo umělý fyzicky existující předěl mezi sousedními pozemky. Rozhradu tvoří např. plot, zeď, ale i mez nebo strouha. Smyslem rozhrady je


Limity oprávnění jízdy na koni v lese

Pravidla jízdy jízdy na koni v lese nejsou právním předpisem podrobně stanovena. Z právní úpravy ochrany lesa, pozemních komunikací a technické normy


Trestní postih při správě cizího majetku

Článek se zabývá možností trestního postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek a to


Věcné břemeno z telekomunikačního zákona z roku 1964

Článek popisuje situaci vlastníka, na jehož nemovitosti je umístěno telekomunikační zařízení některého z mobilních operátorů,


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156