Právo » Předpisy

Novela oceňovací vyhlášky od 1.1.2017

Ve Sbírce zákonů, částce 180 ze dne 27. prosince, byla zveřejněná novela oceňovací vyhlášky, která se týká i oceňování lesa.


Novela oceňovací vyhlášky

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 345/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb.,


Přehled právních předpisů k oceňování lesa

Přehled právních předpisů týkající se oceňování lesa a souvisejících oblastí. Stav k 1. 10. 2015.


Vyhláška č. 199/2014 Sb. - novela vyhlášky č. 441/2013 Sb. účinná od 1.10.2014

Ministerstvo financí připravilo novelu vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156