Demo verze 4.3

Můžete si vyzkoušet kompletní DEMO VERZI (15 MB) propojeného modulu OCEŇOVÁNÍ a SORTIMENTACE. Demo verzi ve zkomprimovaném tvaru je nutno před instalací rozbalit.

Poznámka:

Zde se omlouváme všem zájemcům, kteří si stáhli demo verzi před 29.9.2011, a která nešla spustit, jelikož nám v programu zůstalo reziduum časové licence. Toto je již napraveno. Současná demo verze navíc obsahuje i cvičný (testovací) datový soubor, který vám umožní rychle si odzkoušet různé funkce programu, aniž byste museli nejdříve pořizovat vlastní vstupní data (vlastní vstupní soubor). Pokud si pořizování dat nechcete sami detailně zkusit a míříte třeba rovnou do sortimentačního modulu, ušetříte si tím značné množství svého drahocenného času.

V případě problémů spojených se stažením souboru se ozvěte, vyřešíme to jinou cestou. Demo verze je plně funkční verze, avšak některé výpočetní veličiny jsou programově upraveny tak, aby výsledky ocenění či sortimentace byly deformovány.

Postup při instalaci demo verze najdete v tomto stručném návodu. Program se spouští z adresáře, kam jste ho nainstalovali.

Důležité upozornění: Při vlastní instalaci stažené demo verze u volby cílového umístění neakceptujte automatickou nabídku C:\Program Files\ZNALEC43DEMO, ale upravte ji jen na C:\ZNALEC43, tzn., neumisťujte demo verzi do knihovny C:\Program Files. 

Detailní postupy ovládání oceňovacího i sortimentačního modulu naleznete v digitální uživatelské příručce, která je rovněž součástí demo verze.