Popis

Program ZNALEC je počítačový program na podporu znalecké činnosti v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování lesa (oceňování lesních a zemědělských pozemků a oceňování lesních porostů).

Program lze využít nejen pro zpracování výpočetní části znaleckého posudku podle platného cenového předpisu Ministerstva financí ČR (variantně podle parcelní identifikace nebo jednotek prostorového rozdělení lesa až do fáze tisku výsledků na formát A4 jako přílohy znaleckého posudku), ale také pro další oceňovací účely jako např. k provedení určitého druhu hodnotového auditu lesa, tj. zjištění majetkové hodnoty na počátku a na konci sledovaného období (při vyhotovení nového LHP/LHO), dále k modelování ekonomických dopadů různých hospodářských opatření (např. při změněné dřevinné skladbě apod.), k výpočtu podílu členů sdružení vlastníků lesů při společném hospodaření apod.

***

 

 

Detailní sekvence programu ZNALEC

Komfortní pořizování dat

 Při práci s programem ZNALEC má uživatel možnost komfortního pořizování dat doplněného řadou kontrol

Vlastní tiskový výstup

Vlastní tiskový výstup lze uskutečnit z nabídky řady voleb jako je např. tisk lesního pozemku, lesního porostu nebo celkem...


Grafické výstupy dřevinné a věkové struktury

Vyhotovení přehledných charakteristik oceňovaného lesního majetku.


Sortimentační výpočty

Před dokončením je další rozšířená verze programu ZNALEC spočívající v začlenění operativní sortimentace surového dříví a výpočtu tržeb z prodeje sortimentů surového dříví.


Vytváření vlastních cenových modelů

Program rovněž nabízí variantní možnost, jak se při ocenění více přiblížit ceně obvyklé (tržní hodnotě)


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156