O produktu » Starší verze

Zahájení distribuce programu ZNALEC verze 4.4

Aktualizovaný program ZNALEC upravený v lesnické části na stav od 1.1.2014 podle nové oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. bude distribuován


Aktualizace programu ZNALEC 4.3 pro 64 bitovou platformu PC

Vzhledem k rozšiřujícímu se množství PC s operačním systémem Windows na platformě 64 bit byl zpracován upgrade k programu ZNALEC verze 4.3, který  


ZNALEC verze 4.0 (verze pro Windows, modul OCENĚNÍ )

Program lze využít při

zpracování výpočetní části znaleckého posudku podle vyhlášky MF č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., vyhlášky č. 640/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2006 Sb. a vyhlášky č. 76/2007 Sb. s účinností od 1.1.2005.

Upgrade programu ZNALEC 4.1 ke dni 12.12.2008

Pro uživatele programu ZNALEC verze 4.1 je nyní k dispozici nový upgrade, tj. verze 4.1.1, která umožňuje grafické zobrazení dřevinné a věkové struktury lesního majetku (oceňovacího případu)


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156