Znalcování

Identifikační číslo osoby znalce

Stručný komentář k přidělení identifikačního čísla osoby znalců


Specifické odborné podmínky pro jmenování znalce

Ministerstvo spravedlnosti vydalo s účinností od 15.9.2011 pokyn všem krajským soudům, ve kterém specifikuje pro celou ČR odborné podmínky pro žadatele


Národní konference ČKOM

Národní konference České komory odhadců majetku (ČKOM) pořádá ve dnech 13. a 14. října 2011 v Kongresovém hotelu Jezerka u Sečské přehrady Národní konferenci se zaměřením


Znalci v rozhodčím řízení

Právní řády jednotlivých států připouštějí, aby určité druhy sporů, zejména z oblasti závazkových vztahů, mohly být projednány a rozhodnuty jiným způsobem než


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156