Znalcování

Problematika názvosloví ceny obvyklé

V příspěvku je shrnuta problematika termínu "cena obvyklá" a jeho modifikací v českých zákonech a k tomu její řešení,


Kniha "Forenzní ekotechnika: les a dřeviny"

Kniha "Forenzní ekotechnika: les a dřeviny" Ing. Pavla Alexandra, CSc. a kolektivu


Oceňování lesa a kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady, které jsou kladeny na znalce a odhadce při oceňování lesa podle zákona


Datové schránky pro znalce

Problematikou datových schránek, zaváděných v ČR na základě zákona č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů z hlediska činnosti znalců


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156