Znalcování

Vyvlastnění z pohledu znalce

Vyvlastněním dle zákona č. 14/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva


Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví

Příspěvek poukazuje na neujasněnost ve vymezení oceňovacíh problémů.


Právní postavení znalců a tlumočníků

Kritický příspěvek o tom, jak česká veřejná správa znalectví a tlumočnictví plně neodpovídá aktuálním věcným ani právním požadavkům. Svědčí to tom i to, že

 


Ohledání v občanském soudním řízení

Nález Ústavního soudu k přítomnosti stran sporu při ohledání nemovitosti znalcem


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156