Znalcování » Literatura

Úroková míra v lesnictví

Obsahem monografie "Úroková míra v lesnictví" autorů Matějíček, J.-Šafařík, D.-Vala, V.- Sebera, J.- Lenoch, J. , kterou vydalo nakladatelství Lesniká práce v roce 2013, je souhrn poznatků o lesní úrokové míře a


Kniha "Forenzní ekotechnika: les a dřeviny"

Kniha "Forenzní ekotechnika: les a dřeviny" Ing. Pavla Alexandra, CSc. a kolektivu


Kniha "Cena zeměděl. půdy v ČR v letech 1993-2004"

Autorský kolektiv Jiří Němec, Marie Štolbová, Eliška Vrbová zpracoval a Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) v Praze vydal v letošním roce monografii s názvem "Cena zemědělské půdy v České republice v letech 1993-2004".


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156