Znalcování » Různé ZNL

Znalci v Českém rozhlase

Dne 30. 11. 2016 se předseda představenstva Komory soudních znalců (KSZ) Ing. V. Vácha zúčastnil diskuse naživo v pořadu Českého rozhlasu "PRO a PROTI".

Diskusi ke kvalitě znalců a problémů

 


Nález ÚS k odměnám znalců

Na stránkách Ústavního soudu (ÚS) byl na podzim 2015 zveřejněn nález k návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, které se týká odměňování


Komentář MF k určování obvyklé ceny

Komentář MF z roku 2014 k určování obvyklé ceny obsahuje popis rozdílů v definici ceny obvyklé podle


Limity použití § 127a OSŘ

Limity použití § 127a občanského soudního řádu (OSŘ) ve znaleckých posudcích jsou předmětem diskuse


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156