Publikováno: 25. 06. 2019

Článek prof. M. Maříka z VŠE v Praze vysvětluje potřebu Českých oceňovacích standardů a zdůvodňuje, proč je pro ně vhodnější forma metodického doporučení než forma zákona. Dále zdůrazňuje báze hodnoty jako klíčový výchozí bod oceňovacích standardů a jejich rozhodující vliv na použitá data a metody pro ocenění.

Článek na dané téma se velmi doporučuje Vaší pozornosti, neboť na podkladě zcela objektivního popisu současného tristního stavu ve znalecké a odhadcovské praxi, nadále neudržitelného, podává zcela jasný a podrobný návrh "jak dál".