Škody a újmy » Články SKD

Škody zvěří na zemědělských pozemcích

Metodická příručka "Uplatňování náhrad škod způsobovaných zvěří" od autorů JUDr. A. Charváta a doc. Ing. J. Mikulky, CSc., kterou v roce 2012 vydalo Ministerstvo zemědělství se zabývá


Náhrady za vyvlastnění

Jak se řeší otázka harmonizace náhrad za vyvlastnění a výše výkupních cen pozemků při dobrovolném prodeji


Zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu - náhrada újmy

V článku s názvem "Zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu" od JUDr. Ing. M. Flory, Dr. je popsáno rozhodnutí NS, které se zabývá právní podstatou nároku na náhradu újmy za omezení hospodaření


Náhrada za odnětí pozemku bude odrážet skutečný stav

Ve Sbírce zákonů v částce 148 ze dne 27.11.2012 byla publikována novela zákona o vyvlastnění - zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156