Novinky

Právní věty ke znalecké činnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo na své webové stránce vybraná rozhodnutí správních orgánů na úseku znalecké činnosti a rozhodnutí soudů ve správním soudnictví týkající se agendy znalců a znaleckých ústavů - právní věty a rozhodnutí.

 

 


Aktuality v oceňování lesa

Dnes 30.11.2018 se v ÚHÚL Brandýs nad Labem, poočce Brnoě uskutečnil seminář "Současná situace v oceňování lesa a škod na lese".

Hovořilo se o připravované novele zákona o oceňování majetku, připravované


Mezinárodní oceňovací standardy

Mezinárodní oceňovací standardy 2017 (Internacional Valuation Standards 2017) ve formě dvojjazyčné (česky a anglicky) brožované publikace vydalo

 


Komentář k určování obvyklé ceny

Podrobný výklad pojmů (různých druhů cen) při oceňování majetku s uvedením rozdílů v definicích


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156