Novinky » Různé

Aktuality v oceňování lesa

Dnes 30.11.2018 se v ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočce Brno uskutečnil seminář "Současná situace v oceňování lesa a škod na lese".

Hovořilo se o připravované novele zákona o oceňování majetku, připravované


Mezinárodní oceňovací standardy

Mezinárodní oceňovací standardy 2017 (Internacional Valuation Standards 2017) ve formě dvojjazyčné (česky a anglicky) brožované publikace vydalo

 


Seminář "Současná situace v oceňování lesa a škod na lese"

Seminář "Současná situace v oceňování lesa a škod na lese"  dne 30.11.2018 v době 9.30 - 16.00 hod v zasedací místnosti ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1 pořádá


Konference pro soudní znalce v Telči

Od 6. do 8. září 2018 v Telči připravila Právnická fakulta Masarykovy univerzity (PrF MU) v Brně konferenci pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví.

 


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156