Novinky » Různé

Konference pro soudní znalce v Telči

Od 6. do 8. září 2018 v Telči připravila Právnická fakulta Masarykovy univerzity (PrF MU) v Brně konferenci pro soudní znalce a všechny zájemce o problematiku soudního znalectví.

 


Jednodenní seminář pro znalce na VŠE v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze, Instit oceňování majetku, v rámci svých dílčích specializačních kurzů a seminářů nabízí na 28. května 2018 zcela nový seminář věnovaný aktuálním změnám a novinkám soudního znalectví,


Seminář k tržnímu oceňování lesa

Seminář k oceňování lesa obvyklou cenou a tržní hodnotou a k některým souvisejícím otázkám (oceňování služebností


Seminář "Oceňování služebností"

Seminář "Oceňování služebností: tradiční a nové přístupy" pořádá dne 6.4.2018 v Brně Společnost znalců a


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156