Novinky » Znalecká činnost

Právní věty ke znalecké činnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo na své webové stránce vybraná rozhodnutí správních orgánů na úseku znalecké činnosti a rozhodnutí soudů ve správním soudnictví týkající se agendy znalců a znaleckých ústavů - právní věty a rozhodnutí.

 

 


Komentář k určování obvyklé ceny

Podrobný výklad pojmů (různých druhů cen) při oceňování majetku s uvedením rozdílů v definicích


Průměrná cena dřeva pro rok 2018

Náměstek ministra  zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství vyhlásil průměrnou cenu dřeva pro rok 2018 k určení poplatku za odnětí lesních pozemků.

 


Instrukce MS č. 8/2017

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23.11.2017 Instrukci č. 8/2017, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156