Novinky » Znalecká činnost

Průměrná cena dřeva pro rok 2018

Náměstek ministra  zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství vyhlásil průměrnou cenu dřeva pro rok 2018 k určení poplatku za odnětí lesních pozemků.

 


Instrukce MS č. 8/2017

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23.11.2017 Instrukci č. 8/2017, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků


Nové právní předpisy od 1.1.2018

Ve Sbírce zákonů v částce 164 ze dne 21. prosince 2017 byla zveřejněna vyhláška č. 457/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2018.

 


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156