Oceňování lesa

Kurz oceňování lesa a znalecké minimum 2018-2020

Postgraduální 4-semestrální specializační kurz k naplnění odborných podmínek pro jmenování znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace lesní pozemky, lesní porosty a škody na lesních porostech se skládá z několika tématicky zaměřených výukových bloků.


Seminář k ocenění věcných břemen

Seminář "Znalecké postupy pro určení ceny věcného břemene" se uskuteční v pátek dne 8.4.2016 v Brně, Vrázova 1 (zasedací místnost ÚHÚL).


Komentář MF k oceňování věcných břemen

Komentář MF z roku 2011 k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům


Ocenění věcného břemene

Kritickými poznámkami k ocenění věcného břemene podle směrnice ŘSD


Máte li zájem vyzkoušet náš program, stáhněte si demoverzi nebo nás kontaktujte.

Volejte: +420 602 583 156