Publikováno: 13. 09. 2019

Na LDF v Brně se 10.9.2019 uskutečnil seminář k vlivu kůrovcové kalamity na ekonomiku lesa. Jednou z přednášek, která se zabývala nejen oceňováním lesa (různými druhy hodnot, jejich změnami a aktualitami z oceňovací legislativy), ale také možnostmi využití výstupů z oceňování lesa pro tvorbu analytických studií o ekonomických dopadech kůrovcové kalamity (např. studie BUWAL o vichřici Lothar), byla přednáška J. Matějíčka.