Publikováno: 02. 08. 2019

V časopise Lesnická práce č. 8/2019 byly zveřejněny výsledky analýzy uskutečněných nákupů lesních pozemků realizovaných podnikem Lesy České republiky, s.p. v období 2011-2016, které provedl ÚHÚL Brandýs n. L. Vypočtené průměrné kupní ceny lesa byly posuzovány z různých hledisek.

V článku je charakterizován trh s lesem a analyzovaná databáze LČR, je zde uvedena definice obvyklé ceny a tržní hodnoty, popsána metodika vyhodnocení databáze a shrnutí výsledků analýzy databáze s řadou číselných tabulek.

Celý článek si můžete stáhnout zde.