Publikováno: 09. 04. 2018

Seminář k oceňování lesa obvyklou cenou a tržní hodnotou a k některým souvisejícím otázkám (oceňování služebností nad lesem a škod na lese ve vazbě na obvyklou cenu) se uskuteční 5.6.2018 ve Vsetíně a 6.6.2018 v Brně.

Bližší informace jsou obsaženy v pozvánce.