Publikováno: 21. 12. 2018

Ve Sbírce zákonů částka č. 148 ze dne 20.12.2018 byla zveřejněna vyhláška č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

Znění novely je obsahem této přílohy.