Publikováno: 03. 04. 2018

K problematice příměstských lesů a lesů se zvýšenou rekreační funkcí se uskutečnila dne 27.3.2018 pracovní porada OS PORADCI, kde byl prezentován příspěvek na téma "Ekonomické aspekty využívání rekreačního potenciálu lesních podniků", který je volně ke stažení.

Kromě chrakteristiky problému, potřeby změnit dosavadní pojetí "funkcí lesa" na "služby lesa" a představení ekosystémových služeb obecně byla pozornost věnována především předpokladům a překážkám tržní realizace ekosystémových služeb, případovým studiím poskytování rekreačních služeb lesa v zahraničí, finančním nástrojům (finančním mechanismům), faktorům úspěšnosti tržního zhodnocení ekosystémových služeb lesa atd.