Publikováno: 08. 04. 2019

Každoroční novela oceňovací vyhlášky (vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), což se týká i lesnické části oceňovací vyhlášky, je v současné době v legislativním procesu a předpokládá se, že bude platit cca od poloviny letošního roku.