Publikováno: 03. 04. 2018

Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23.11.2017 Instrukci č. 8/2017, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách, která je účinná od 1. ledna 2018, a částečně supluje některá ustanovení nedávno připravovaného nového zákona o znalcích.