Publikováno: 04. 12. 2018

Podrobný výklad pojmů (různých druhů cen) při oceňování majetku s uvedením rozdílů v definicích podle zákona o cenách a podle zákona o oceňování majetku, postup určení obvyklé ceny (popis konstrukce obvyklé ceny) a další užitečné informace obsahuje komentář MF z 25. 9. 2014.