Publikováno: 02. 01. 2016

Návrh věcného záměru zákona o oceňování majetku  (ve znění schváleném vládou ČR na jaře 2015) obsahuje nové principy oceňování majetku a nové okruhy, kterými se budou muset zabývat všichni znalci a odhadci majetku (např. ocenění podle účelu, způsobu využití, tržní a netržní ocenění, obsahové rozlišení jednotlivých druhů hodnot, nejvyšší a nejlepší využití, mezinárodní standardy, etický kodex znalce/odhadce, náležitosti a obsah znaleckého posudku aj.)