Publikováno: 17. 12. 2018

Je nutno upozornit na nález II. Ústavního soudu 3588/14, že při stanovení "ceny obvyklé" ve smyslu zákona o oceňování majetku musí soudy pečlivě zvažovat všechny okolnosti, které mají na cenu vliv.

Výtah z textu nálezu II. ÚS 3588/14 je uveden zde.