Publikováno: 08. 04. 2019

V souvislosti s připravovaným novým zákonem o znalcích a jejich odměňováním, jak byl návrh předložen v poslanecké sněmovně, byla iniciována petice znalců ČR 2019, ke které je možno se připojit.

Současně je vysvětlen pojem petice, petiční právo a způsob podání petice a výňatek z petičního zákona.