Publikováno: 04. 12. 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR zveřejnilo na své webové stránce vybraná rozhodnutí správních orgánů na úseku znalecké činnosti a rozhodnutí soudů ve správním soudnictví týkající se agendy znalců a znaleckých ústavů - právní věty a rozhodnutí.

1. Odpovědnost znalce ad hoc

2. Povinná forma znaleckého posudku

3. Nepředložení znaleckého deníku

4. Odborné podmínky pro jmenování znalce

5. Odpovědnost za opožděné podání posudku

6. (Ne)přípustnost znalecké specializace

7. Znalecký posudek jako předmět žádosti o informace

8. Pozastavení znalecké činnosti z důvodu trestního stíhání

9. Rozhodnutí o přestupku - řádný výkon znalecké činnosti

10. Vydávání se za znalce

11. Vyloučení z podání znaleckého posudku pro podjatost

12. Osobní výkon znalecké činnosti; vázanost znalce zadáním

13. Zánik práva vykonávat znaleckou činnost pro ztrátu odbornosti