Publikováno: 03. 04. 2018

Náměstek ministra  zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství vyhlásil průměrnou cenu dřeva pro rok 2018 k určení poplatku za odnětí lesních pozemků.

Její výše činí  1 108,- Kč/m3 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 (viz toto vyhlášení).