Publikováno: 21. 12. 2018

Náměstek ministra  zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství vyhlásil průměrnou cenu dřeva pro rok 2019 k určení poplatku za odnětí lesních pozemků.

Její výše činí  923,- Kč/m3 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 (viz toto vyhlášení).