Publikováno: 10. 02. 2020

Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství, vyhlásilo pro rok 2020 průměrnou cenu dřeva pro účely výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků v tomto vyhlášení.